Rozwój w Katowicach

Gospodarka Katowic i jej tendencje

 

Rozwój i gospodarka KatowicKatowice stanowią obecnie jeden z największych ośrodków gospodarczych w Polsce. Chociaż przez długie lata powiązany był on szczególnie z przemysłem wydobywczym oraz ciężkim, teraz jego struktura gospodarcza jest bardziej zróżnicowana, co wpływa również na atrakcyjność miasta w oczach potencjalnych inwestorów.

Województwo śląskie stanowi najlepszy teren do prowadzenia inwestycji na terenie Polski, a szczególnie Katowice. Przeprowadzony raport głosi, że „Atrakcyjność Inwestycyjna Województw oraz Podregionów Polski 2014” opracowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, a Katowice jako jego główne miasto mogą zaoferować przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie w rozpoczęciu ,ale również prowadzeniu działalności gospodarczej. Obecnie w Katowicach w szczególności dominuje sektor usług, ale również przemysł pełni istotną rolę.

Funkcjonuje tutaj Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, w mieście i jego okolicach funkcjonują także parki technologiczne i przemysłowe, w tym Górnośląski Park Przemysłowy oraz Euro-Centrum Park Przemysłowy i Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny, ponadto nowoczesne centra biurowe, co powoduje, że w ślad za firmami, także międzynarodowymi, do miasta przybywa także coraz więcej mieszkańców.

Katowice stanowią interesującą, przyszłościową przestrzeń do prowadzenia działalności gospodarczej oraz szeroko zakrojonych inwestycji. Polityka miasta skoncentrowana na przedsiębiorczości, atrakcyjne tereny, położenie Katowic w centrum konurbacji górnośląskiej, a także dobre skomunikowanie powodują, że jest to bardzo dobre miejsce na własny biznes.