Gospodarcze Instytucje

Instytucje gospodarcze i otoczenia biznesu w Katowicach

 

Gospodarcze Instytucje w KatowicachW całym województwie śląskim funkcjonuje ponad 200 różnych instytucji gospodarczych i otoczenia biznesu, których głównym celem jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Są to w szczególności izby gospodarcze i przemysłowe, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki doradcze, konsultingowe, informacji gospodarczej, stowarzyszenia i cechy rzemieślnicze.

 

Ich główna oferta to:

 

  • usługi doradcze i konsultingowe w ramach innowacji, pozyskiwania środków finansowych, zakładania i rozwoju działalności

  • usługi szkoleniowe

  • usługi informacyjne podstawowe i specjalistyczne

  • usługi finansowe, w tym udzielanie gwarancji kredytowych, poręczeń, pożyczek

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów, organizacji spotkań biznesowych, misji gospodarczych

Najważniejsze instytucje gospodarcze i otoczenia biznesu mieszczące się w Katowicach to:

  • Regionalna Izba Gospodarcza

  • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości

  • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego

  • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

  • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie

Przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej lub też szukający wsparcia mogą skontaktować się z wyżej wymienionymi instytucjami lub też otrzymać więcej informacji przez internet – dane kontaktowe znajdują się na stronach WWW. Specjaliści pracujących w tych instytucjach będą mogli między innymi skierować przedsiębiorcę do odpowiednich urzędów, pomóc w wypełnieniu dokumentów, wykonać potrzebne analizy, zasugerować optymalne źródła finansowania, a także zaoferować szkolenia i kursy skierowane na rozwój firmy.