Eventy Gospodarcze

Wydarzenia gospodarcze organizowane w Katowicach

 

Eventy gospodarcze KatowiceKatowice od lat stanowią jedno z kluczowych miejsc na mapie Polski pod kątem organizowanych wydarzeń gospodarczych. Tutaj odbywają się międzynarodowe kongresy, sympozja, konferencje, seminaria, a także targi i wystawy, które skupiają ekspertów w dziedzinach biznesu, nauki, gospodarki, także polityki czy prawa.

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) – najważniejsza cykliczna impreza o charakterze gospodarczym organizowana w Katowicach, skoncentrowana na potrzebach i perspektywach gospodarki europejskiej.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – cykl spotkań, debat i imprez towarzyszących skoncentrowany na potrzebach i tendencjach rozwojowych gospodarki w kontekście sektora MŚP.

Spotkania Gospodarcze – cykl spotkań organizowany w Katowicach i innych miastach Górnego Śląska, które skoncentrowane są na różnych sektorach gospodarki, także skierowane są do studentów.

Ze względu na bogate zaplecze wystawienniczo-targowe Katowice są również miejscem organizacji licznych imprez tego rodzaju, między innymi takich jak: Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, Międzynarodowe Targi Narzędzi i Obrabiarek, Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne, Międzynarodowe Targi Spawalnicze, Międzynarodowe Targi Techniki Motoryzacyjnej, Międzynarodowe Targi Spożywcze, Targi BHP.